Đại Nghĩa làm Mỹ Linh

Truyền hình 10:23 24/2/2013

Ở tập 7 chương trình, Thúy Uyên làm chị "Bống".