VnExpress
Background Video

Đại Nghĩa làm Mỹ Linh

Ở tập 7 chương trình, Thúy Uyên làm chị "Bống".
Truyền hình  10:23 - 24/2/2013
 
 
 Tags

Mỹ Linh

Gương mặt thân quen

Thúy Uyên

 
vnexpress