Đăng Quang - Hồng Nhung nhảy Bachata

Truyền hình 09:42 28/10/2012

Đăng Quang - Hồng Nhung nhảy Bachata trong Liveshow ba "Thử thách cùng bước nhảy".