Kết quả chung kết 1 Tiếng hát mãi xanh 2013

Truyền hình 10:10 - 4/5/2013

Công bố kết quả đêm chung kết 1 Tiếng hát mãi xanh 2013.