Khởi My làm Đặng Lệ Quân

Truyền hình 12:56 3/2/2013

Ở Gương mặt thân quen tập 5, Khởi My hóa thân xuất sắc thành nữ danh ca xứ Đài. ...  

Ở Gương mặt thân quen tập 5, Khởi My hóa thân xuất sắc thành nữ danh ca xứ Đài.