Liveshow 09 - Hương Tràm hát 'Hạ Trắng'

Truyền hình 07:58 17/12/2012

Hương Tràm hát 'Hạ Trắng' trong Liveshow 09 Giọng Hát Việt.