Liveshow 09 - Hương Tràm hát 'Hạ Trắng'

Hương Tràm hát 'Hạ Trắng' trong Liveshow 09 Giọng Hát Việt.

Truyền hình 07:58 17/12/2012
Ý kiến bạn đọc ()