Liveshow 11 - Nguyễn Trúc Nhân hát 'Gió Mùa Về'

Truyền hình 08:59 31/12/2012

Nguyễn Trúc Nhân hát 'Gió Mùa Về' trong bán kết Giọng hát Việt.