Nghệ sĩ và sinh viên nhảy flashmob 'Việt Nam ơi!'

"Cù Trọng Xoay", Người đẹp Biển Nguyễn Thị Loan... và nhiều bạn sinh viên tham gia clip về hoạt động Đoàn. ...  

"Cù Trọng Xoay", Người đẹp Biển Nguyễn Thị Loan... và nhiều bạn sinh viên tham gia clip về hoạt động Đoàn.  

Truyền hình 16:30 9/4/2013
Ý kiến bạn đọc ()