VnExpress

Nghệ sĩ và sinh viên nhảy flashmob 'Việt Nam ơi!'

"Cù Trọng Xoay", Người đẹp Biển Nguyễn Thị Loan... và nhiều bạn sinh viên tham gia clip về hoạt động Đoàn.
Truyền hình  16:30 - 9/4/2013
 
 
 Tags

Cù Trọng Xoay

hoa hậu Biển Nguyễn Thị Loan

Nguyên Khang

tạ quang thắng

 
vnexpress