VnExpress

Nguyễn Duy Dũng hát 'Cõng mẹ đi chơi'

Nguyễn Duy Dũng thể hiện bài hát 'Cõng mẹ đi chơi' trong đêm chung kết 3 Tiếng hát mãi xanh 2013.
Truyền hình  09:53 - 18/5/2013
 
 
 Tags

Cõng mẹ đi chơi

Nguyễn Duy Dũng

Tiếng hát mãi xanh 2013

 
vnexpress