Nhóm Gió mới nhảy hip hop trên nền nhạc 'Bà tôi'

Truyền hình 09:29 21/1/2013

Nhóm các bạn sinh viên nhảy hip hop đầy cảm xúc tại Got Talent 2012 tập 8.