Nhóm SINE nhảy hip hop

Ở đêm bán kết 3, nhóm nhảy Hà Nội truyền cảm hứng cho người xem qua điệu hip hop tập thể. ...  

Ở đêm bán kết 3, nhóm nhảy Hà Nội truyền cảm hứng cho người xem qua điệu hip hop tập thể.  

Truyền hình 09:48 4/3/2013
Ý kiến bạn đọc ()