Nhóm SINE nhảy hip hop

Truyền hình 09:48 4/3/2013

Ở đêm bán kết 3, nhóm nhảy Hà Nội truyền cảm hứng cho người xem qua điệu hip hop tập thể. ...  

Ở đêm bán kết 3, nhóm nhảy Hà Nội truyền cảm hứng cho người xem qua điệu hip hop tập thể.  

Bạn đọc gửi video cộng tác trên VnExpress, mời click tại đây.