Noo Phước Thịnh hát 'Đừng nhìn lại'

Truyền hình 07:44 14/9/2013

Noo Phước Thịnh trình bày bài hát 'Đừng nhìn lại' trong chương trình 'Kết nối ước mơ'.