Phúc Nguyên, Quang Anh, Trí Dũng hát 'Come together'

Truyền hình 08:24 7/7/2013

Phúc Nguyên, Quang Anh, Trí Dũng hát 'Come Together' trong tập 1 vòng đối đầu Giọng hát Việt nhí.