The Voice Mỹ: One of Us - Sarah Simmons

Truyền hình 00:14 28/3/2013

Thí sinh gây ấn tượng tập 2 vòng Giấu mặt mùa thứ tư.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên VnExpress, mời click tại đây.