Top 6 The Voice Mỹ: Okie from Muskogee - The Swon Brothers

Truyền hình 09:17 5/6/2013

Thí sinh đội Blake hát ca khúc tự chọn trong đêm thi Top 6 mùa thứ tư.