Trần Hữu Kiên hát 'Hồ trên núi'

Truyền hình 09:39 18/3/2013

Ở đêm bán kết 5 Got Talent mùa thứ hai, chàng luật sư tập sự thể hiện đầy cảm xúc nhạc phẩm của Phó Đức ...  

Ở đêm bán kết 5 Got Talent mùa thứ hai, chàng luật sư tập sự thể hiện đầy cảm xúc nhạc phẩm của Phó Đức Phương.  

Bạn đọc gửi video cộng tác trên VnExpress, mời click tại đây.