Viet Nam idol 2012: Xin Lỗi - Bảo Trâm

Truyền hình 07:25 12/1/2013

Bảo Trâm hát lại ca khúc của giám khảo Mỹ Tâm trong đêm Gala 8 của Vietnam Idol 2012. ...  

Bảo Trâm hát lại ca khúc của giám khảo Mỹ Tâm trong đêm Gala 8 của Vietnam Idol 2012.