Trung tâm thương mại vắng khách

09:15 21/7/2012

Ảnh hưởng từ nền kinh tế khó khăn các trung tâm thương mại Park son, Diamond đều vắng bóng khách hàng.