Khi đỉnh núi không còn gồ ghề - Hoàn Châu Cách Cách

Phim 10:53 - 3/4/2013
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Nhạc phim phần một do nhóm Động Lực Hỏa Xa thể hiện.