VnExpress
Background Video

Nghề làm chổi lông gà Việt Nam lên báo Pháp

Nghề làm chổi lông gà lâu đời ở Việt Nam có nguy cơ mai một vì chịu cạnh tranh khốc liệt với các loại chổi nhựa rẻ tiền.
Thế giới  11:23 - 23/6
 
 
 Tags

nghề làm chổi lông gà

Việt Nam

báo Pháp

Tags: Việt Nam

 
vnexpress