VnExpress

Ông Bill Sài Gòn nói tiếng Anh như người Mỹ

Nhờ vốn tiếng Anh khá tốt, và cách nói chuyện hài hước, ông cụ bán bưu thiếp dạo ở Sài Gòn đã trở thành người nổi tiếng trên mạng YouTube.
Thời sự  03:33 - 10/12/2011
 
 
 
vnexpress