VnExpress
Background Video

Nữ y tá hướng dẫn bạn cài đặt hồ sơ y tế trên điện thoại để giữ mạng sống

Bạn nên điền thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe, nhóm máu, tiền sử bệnh tật hay dị ứng, số liên lạc khẩn cấp… vào điện thoại. 
Sức khỏe  00:03 - 22/6

Lê Nga  |  

 
 
 Tags

hồ sơ y tế

y tá

điện thoại

 
vnexpress