53,4% khách Việt sẵn sàng du lịch vào hè 2021

53,4% người tham gia khảo sát dự định đi nghỉ từ tháng 5 đến tháng 9; 30,2% cho biết đã sẵn sàng du lịch trong tháng 3 và tháng 4.

Tạ Lư

Du lịch Thứ sáu, 2/4/2021, 18:00 (GMT+7)