8 năm chỉ chụp Vạn Lý Trường Thành

Nhiếp ảnh gia He Tao bắt đầu chụp Vạn Lý Trường Thành từ năm 2012 nhằm tạo bộ dữ liệu riêng về công trình vĩ đại này.

Du lịch Thứ sáu, 8/5/2020, 19:00 (GMT+7)