VnExpress
Background Video

Lễ hội bốc mả 'lớn nhất đời người' của dân tộc Pa Kô

Khoảng 5-10 năm tổ chức một lần vào tháng 8, lễ hội Ariêuping được coi là hoạt động văn hóa "quan trọng nhất" của người Pa Kô (Quảng Trị).
Thời sự  11:14 - 11/8

Hoàng Táo  |  

 
 
 Tags

đâm trâu

bốc mả

a riêu ping

pa kô

Tags: a riêu ping

 
vnexpress