Airbus và ESA hợp tác chế tạo tàu vũ trụ mới

Tàu Ariel dự kiến hoạt động cách Trái Đất 1,5 triệu km và tập trung nghiên cứu các hành tinh nằm ngoài hệ Mặt Trời.

Khoa học Thứ sáu, 24/12/2021, 20:00 (GMT+7)