Bài kiểm tra 'luôn đúng' bạn thuận não trái hay não phải

Bài trắc nghiệm trong video của BuzzFeed dùng để kiểm tra bạn thuận não trái hay não phải và được đánh giá là "đúng một cách kỳ lạ". 

Sức khỏe Thứ tư, 18/1/2017, 14:07 (GMT+7)