Bạn đời làm hamburger đãi Adrian Anh Tuấn

Sơn Đoàn và nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn làm món hamburger theo công thức đơn giản bằng những nguyên liệu có sẵn tại nhà.

Giải trí Chủ nhật, 3/10/2021, 06:00 (GMT+7)