VnExpress
Background Video

Máy bay lớn nhất thế giới sắp chở khách du ngoạn

Airlander 10, máy bay lai khinh khí cầu lớn nhất thế giới, sẽ bắt đầu chở khách trong các chuyến bay thử vào năm sau.
Khoa học  21:00 - 1/11/2017
 
 
 Tags

máy bay lớn nhất thế giới

Airlander 10

bay thử

chở khách

 
vnexpress