Bệnh dịch duy nhất bị con người xóa sổ trong lịch sử

Xuất hiện hàng nghìn năm trước, đậu mùa là một trong những bệnh đáng sợ nhất thế giới cho đến khi vaccine ra đời và được sử dụng rộng rãi.

Khoa học Thứ hai, 20/4/2020, 12:30 (GMT+7)