Bếp hãng bay Hong Kong bán cơm cho các khách sạn cách ly

Công ty phục vụ suất ăn hàng không Gate Gourmet cho nghỉ 2/3 số nhân viên và chuyển qua bán cơm, giao tận nơi cho các khách sạn cách ly.

Du lịch Thứ tư, 10/3/2021, 07:37 (GMT+7)