Cách ra lệnh cho AI vẽ tranh trong 30 giây

Sau khi truy cập công cụ Midjourney trên Discord, người dùng có thể mô tả ý tưởng bức tranh và nhận về kết quả trong thời gian ngắn.

Số hóa Thứ năm, 18/8/2022, 08:55 (GMT+7)