Chi gần 500 USD để ngồi ăn trên máy bay

Singapore900 suất ăn theo hạng ghế giá từ 40 đến 470 USD của Singapore Airlines bán hết trong 30 phút. Khách sẽ ăn trên Airbus A380 đỗ tại sân bay.

Du lịch Thứ ba, 27/10/2020, 21:34 (GMT+7)