Chó rừng rình bắt báo săn con

Châu PhiTận dụng lúc báo săn mẹ sao nhãng, chó rừng tiến tới định tấn công đàn báo con nhưng thất bại.

Khoa học Thứ tư, 12/1/2022, 21:03 (GMT+7)