Chuyên cơ của Thủ tướng Nhật Bản đến Đà Nẵng

Tối 9/11, chuyên cơ chở thủ tướng Nhật Bản cùng đoàn đại biểu đã đến Đà Nẵng tham dự APEC 2017.

Vũ Đoan

Video Thứ năm, 9/11/2017, 23:29 (GMT+7)