Cơ sở chuyên 'vắt nọc' những sinh vật biển kịch độc

AustraliaCơ sở Stinger Shed vắt nọc độc từ sứa hộp, cá mặt quỷ và sinh vật khác để tạo chất kháng độc và phát triển các loại thuốc chữa bệnh.

Khoa học Thứ sáu, 17/5/2024, 20:00 (GMT+7)