Cụ ông 83 tuổi du lịch mọi quốc gia trên thế giới

Andre Brugiroux (Pháp) đã chu du 251 quốc gia và vùng lãnh thổ từ năm 1973 đến 2019 bằng cách xin đi nhờ xe, đi bộ, ngủ nhờ...

Du lịch Thứ hai, 12/7/2021, 13:42 (GMT+7)