5 ngành nghề có thể sẽ không cần con người

Robot đang dần làm thay con người các công việc trong ngành ngân hàng, phục vụ trong nhà hàng...

Hoàng Thanh

Số hóa Thứ tư, 12/9/2018, 19:30 (GMT+7)