Kỹ sư Sài Gòn chế tạo hệ thống thu thập dữ liệu trên đường

Gắn hệ thống lên xe rồi di chuyển, máy sẽ tự động chụp ảnh và gửi dữ liệu về phần mềm xử lý thông tin theo yêu cầu.

Công Khang

Số hóa Thứ hai, 31/12/2018, 05:54 (GMT+7)