Những công nghệ xử lý rác thải trên thế giới

Đốt rác tạo nặng lượng, đốt hóa lỏng tầng sôi để xử lý rác... là những công nghệ đang được áp dụng tại Áo, Thụy Điển...

BTV: Phan Ngân

Số hóa Thứ ba, 15/1/2019, 19:36 (GMT+7)