Đoạn kết 'thảm họa' của một nghệ sĩ piano

Suốt quá trình biểu diễn, nghệ sĩ đã thể hiện rất xuất sắc nhưng đến khi gần kết thúc thì phát sinh sự cố.

Cười Thứ năm, 14/7/2016, 22:30 (GMT+7)