Đặc nhiệm Mỹ hướng dẫn cách tự vệ khi bị cướp

Trong trường hợp bị cướp, nạn nhân nên tìm cách "bỏ của chạy lấy người" và chỉ chống trả khi không còn lựa chọn nào khác.

Khoa học Thứ hai, 29/5/2017, 20:00 (GMT+7)