Điều gì xảy ra nếu Trái Đất lớn như Mặt Trời?

Trái Đất lớn hơn đồng nghĩa với lực hấp dẫn mạnh hơn, điều đó có thể phá vỡ cấu trúc hệ Mặt Trời và ảnh hưởng đến sinh vật sống.

Khoa học Thứ bảy, 23/10/2021, 00:00 (GMT+7)