Đội quân drone thụ phấn trên cánh đồng ngô

Trung QuốcTại huyện Hoạt, tỉnh Hà Nam, mỗi chiếc drone có thể tiến hành thụ phấn nhân tạo cho 13,3 ha diện tích trồng ngô trong một giờ.

Khoa học Thứ năm, 11/8/2022, 12:00 (GMT+7)