Đội quân robot phân loại 1.500 cuốn sách mỗi giờ

Thư viện hữu nghị Trung Quốc - Singapore rộng 67.000 m2, sử dụng hệ thống robot phân loại hiệu quả gấp 10 lần so với làm bằng tay.

Khoa học Chủ nhật, 5/7/2020, 19:00 (GMT+7)