Cách diệt kiến bằng dấm, xà phòng

Chuẩn bị một bình xịt, cho dấm vào nửa bình, nửa còn lại cho nước. Sau đó cho thêm vài giọt xà phòng, phun vào chỗ kiến hay bò, kiến sẽ không xuất hiện trong nhà bạn nữa.

Đời sống Thứ bảy, 18/6/2016, 11:42 (GMT+7)