Đóng góp của ông Shinzo Abe cho quan hệ Việt - Nhật

Cựu thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã thăm Việt Nam 4 lần khi tại nhiệm và để lại nhiều di sản quan trọng cho quan hệ Việt - Nhật.

Thế giới Chủ nhật, 25/9/2022, 10:19 (GMT+7)