Doug Ford ở Masters năm 1957

Từ hố cát Ford đánh thẳng bóng ra ngoài rồi lăn xuống hố một cách khó tin.

Thể thao Thứ năm, 11/4/2013, 12:50 (GMT+7)