9 điều luật bất thành văn khi đi máy bay

Mỗi khách có tối đa 5 phút ở trong nhà vệ sinh hay không nâng được hành lý thì đó không phải hành lý xách tay.

Buzzfeed

Du lịch Chủ nhật, 16/7/2017, 19:00 (GMT+7)