Đồ ăn bị tịch thu tại sân bay đi đâu?

MỹTừng bị đe dọa, nhưng Ellie Scaffa không chùn bước. Công việc của bà là tiêu hủy những thực phẩm trái phép hành khách muốn đem vào Mỹ.

Du lịch Thứ năm, 23/7/2020, 11:31 (GMT+7)