Đôi vợ chồng ở Sài Gòn làm 3.000 lồng đèn mỗi mùa Trung thu

Tới mùa trăng tròn tháng 8 Âm lịch, ông Quyền và bà Tuyết lại cặm cụi làm hàng nghìn chiếc đèn hình thỏ, gà, ông sao...

Phong Vinh

Du lịch Thứ hai, 27/8/2018, 14:02 (GMT+7)